Studiuj w Białymstoku

Uniwersytet Muzyczny

Uniwersytet Muzyczny

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

• 40-letnie doświadczenie w kształceniu kadry pedagogicznej szkół artystycznych

• wszechstronny rozwój studenta na płaszczyźnie naukowej, społecznej i artystycznej

• sukcesy studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych

• bogaty potencjał zawarty w zdolnościach i zaangażowaniu studiującej młodzieży, nauczycieli akademickich i wszystkich pracowników

• dynamiczny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej

• szeroka oferta dydaktyczna, konferencyjna, propozycje szkoleń, seminariów, warsztatów i bogaty kalendarz wydarzeń artystycznych

• ugruntowana pozycja Wydziału w życiu kulturalnym Białegostoku i całego regionu Podlasia

uniwersytet muzyczny chór uniwersytet muzyczny orkiestra2 uniwersytet muzyczny diletto

AKADEMIA TEATRALNA

AKADEMIA TEATRALNA

Ucz się teatru

• Indywidualny charakter nauczania oparty na ścisłej relacji mistrz - uczeń

• Kontakt z artystami z całego świata podczas dodatkowych warsztatów organizowanych przez Uczelnię

• Kadra posiadająca wysokiej klasy dorobek artystyczny • Udział studentów w międzynarodowych festiwalach i konkursach teatralnych

• Prezentacja prac studentów na scenie Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego

• Świetna baza dydaktyczna

• Elastyczny program nauczania dający absolwentom umiejętności potrzebne w zmieniającym się świecie teatru, w nowych mediach Odbywający się co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka-Nie-Lalka jako platforma wymiany doświadczeń

 

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Młody, dynamiczny, z perspektywami

UwB to:

• największa (15 tysięcy studentów!) i najdynamiczniej się rozwijająca uczelnia w regionie

• wszechstronność oferty edukacyjnej: prawie 30 kierunków studiów, około 100 specjalności i ponad 90 rodzajów studiów podyplomowych

• nowoczesny kampus z doskonałymi warunkami do nauki oraz wyposażeniem laboratoryjnym ma miarę XXI wieku

• cztery wydziały w najwyższą kategorią naukowa A

• inicjator i lider Sieci Uniwersytetów Pogranicza, skupiającej uczelnie z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji

• ponad 220 umów międzynarodowych o współpracy z uczelniami z całego świata.

 

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny

Czołówka polskich uczelni medycznych

• 65-letnie doświadczenie w kompleksowym kształceniu kadry medycznej

• siedziba Uczelni mieści się w barokowym XVIII-wiecznym Pałacu Branickich

• kampus UMB w ścisłym centrum Białegostoku

• ultranowoczesna baza dydaktyczno-naukowa

• największa wśród uczelni medycznych w kraju liczba organizacji studenckich

• wszechstronny rozwój studenta na płaszczyźnie naukowej, społecznej i artystycznej

• przyszłościowy zawód medyczny

 

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Uczelnia kosmicznych możliwości

• Największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce

• 65-letnie doświadczenie w kształceniu technicznym

• Kampus w centrum miasta

• Nowoczesna baza dydaktyczna

• 7 wydziałów, w tym Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

• Blisko 11 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

• 46 kierunków studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich

• Programy studiów konsultowane z największymi pracodawcami regionu

• Ponad 60 kół naukowych i organizacji studenckich

• Bogata oferta studenckiej wymiany międzynarodowej w programie Erasmus+ (ponad 120 uczelni partnerskich)

• Możliwość założenia własnej firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości

• Pomoc w znalezieniu pracy przez uczelniane Biuro Karier