Studiuj w Białymstoku

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Największa uczelnia techniczna w regionie

zobacz więcej

Uczelnia powstała w 1949 roku jako Prywatna Szkoła Inżynierska (z wydziałami Mechanicznym i Elektrycznym), dwa lata później została upaństwowiona, a w 1974 roku wyniesiona do rangi uczelni akademickiej. Wtedy zmieniła nazwę na: Politechnika Białostocka. To największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski, obecnie studiuje u nas ponad 11 tysięcy osób. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy utrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami. Obecnie w skład Politechniki Białostockiej wchodzi 7 wydziałów: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Mechaniczny, Zarządzania oraz Zamiejscowy Wydział Leśny. Oferujemy 27 kierunków kształcenia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), 19 kierunków II stopnia (magisterskie) oraz studia doktoranckie. Ofertę dydaktyczną Uczelni uzupełnia bogata oferta studiów podyplomowych prowadzonych na poszczególnych wydziałach. Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w 10 dyscyplinach oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 4 dyscyplinach.

Politechnika Białostocka – współpraca krajowa i międzynarodowa

Politechnika Białostocka współpracuje z 91 ośrodkami akademickimi z całego świata (m.in. z USA, Niemiec, Danii, Białorusi i Chin), jest też sygnatariuszem programu Erasmus+, w ramach którego prowadzi obecnie 120 umów bilateralnych. Zawarła także umowy o podwójnym dyplomowaniu z University of Beira Interior w Portugalii, Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis we Francji, High Politechnical School of Belmez – Uniwersytet w Cordobie w Hiszpanii. Politechnika Białostocka organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, warsztaty, debaty o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, m. in. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Białostocki Salon Maturzystów, Akademicki Dzień Przedsiębiorczości.

Energia z natury

Uczelnia nieustannie się rozwija, z sukcesem pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów wzbogacających infrastrukturę naukowo-dydaktyczną oraz podnoszących jakość kształcenia. W latach 2010-2014 Politechnika Białostocka zrealizowała 28 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę blisko 270 mln PLN. Wizytówką Uczelni jest Centrum Nowoczesnego Kształcenia – siedziba Biblioteki, Studium Języków Obcych i Centrum Kształcenia Zdalnego. Niebawem do użytku studentów i pracowników zostanie oddane INNO-EKO-TECH, centrum w którym prowadzone będą badania nad alternatywnymi źródłami energii, budownictwem energooszczędnym i ochroną środowiska.

Studenci – największy potencjał Politechniki Białostockiej

Siłą naszej uczelni są kreatywni studenci, którzy tu rozwijają swoje pasje, zdobywają laury w krajowych i międzynarodowych konkursach. Ich projekty budują markę uczelni na arenie międzynarodowej.

Łaziki marsjańskie

Reprezentanci Politechniki Białostockiej trzykrotnie stawali na podium międzynarodowych zawodów University Rover Challange, rozgrywanych na pustyni w stanie Utah, USA. W 2011 triumfował łazik marsjański Magma2. W 2013 drużyna łazika Hyperion zdobywając 493 punkty na 500 możliwych ustanowiła rekord zawodów. W czerwcu 2014 studenci Wydziału Mechanicznego obronili tytuł najlepszych na świecie konstruktorów łazików marsjańskich – Hyperion 2 pokonał wszystkich konkurentów. W 2015 roku reprezentacja Politechniki wystartuje z robotem #next.

PHOBOS

Studenci Wydziału Informatyki z drużyny We Code For Food zajęli pierwsze miejsce w krajowych finałach konkursu Microsoft Imagine Cup 2014, w kategorii Innowacje. Projekt Phobos wykorzystuje okulary 3D Oculus Rift oraz czujniki ruchu, które pozwalają przenieść pacjenta w wirtualny świat. W tym świecie psychoterapeuta może na żądanie wywołać sytuację lękową. PHOBOS zdobył złoty medal w kategorii innowacji technologicznej oraz został wyróżniony pucharem przyznanym przez Europe France Inventeurs Brussels Innova 2014.

RECON

Nasi studenci zdobyli drugą nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie International Contest of Applications in Nano-micro Technology (iCAN) rozgrywanym w japońskim mieście Sendai. Reprezentanci Wydziału Elektrycznego i Wydziału Mechanicznego pojechali do Japonii z projektem RECON – bezprzewodowym systemem teleinformatycznym do obserwowania środowiska naturalnego.

BOLID

W 2013 studenci Wydziału Mechanicznego z drużyny CERBER MOTORSPORT zbudowali bolid. Wystartowali w międzynarodowych zawodach Formula Student Germany 2013, gdzie zdobyli wyróżnienie za sportową postawę FSG Sportsmanship Award. W tym roku studenci-konstruktorzy pracują nad kolejnym pojazdem i przygotowują się do startów w Formula Student 2016.

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny

65 lat tradycji

 

zobacz więcej

Studiuj w UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną Uczelnią wyższą założoną w 1950 r. To prestiżowa, prężnie rozwijająca się szkoła, rokrocznie zajmująca wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Aktualnie na trzech Wydziałach: Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu, na 14 kierunkach kształci się 4600 studentów, w tym 280 w języku angielskim.


Uniwersytet dysponuje profesjonalną kadrą naukowo-dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard teoretycznego i praktycznego kształcenia. Liczba 126 profesorów tytularnych oraz 120 doktorów habilitowanych na 811 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.
Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowowybudowanych obiektach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu, a w 2017 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, które w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 6 ośrodków naukowych w Polsce.


Według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny uzyskał prestiżową kategorię „A+” jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu, a Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu mogą poszczycić się kategorią „A”.


Na Uczelni działają, zrzeszone w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego, koła naukowe, w których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w konferencjach naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania.


W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA-Poland”, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”, Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub „CoNieCo”, Klub „Herkulesy”, Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa „Bum”, miesięcznik studentów „Młody Medyk” i zdobywający nagrody międzynarodowe – Chór UMB.

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Z ambicjami i potencjałem

 

zobacz więcej

 


Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej tu prawie 30 lat Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Szybko wypracował sobie status lidera w północno-wschodniej Polsce i jest obecnie największą i najprężniej rozwijającą się podlaską uczelnią. Uniwersytet tworzy dziewięć wydziałów, w tym jeden za granicą, w Wilnie. Kształci około 15 tysięcy studentów na blisko 30 kierunkach studiów: humanistycznych, społecznych i przyrodniczo-matematycznych. Na większości kierunków student ma też do wyboru kilka specjalności.
UwB intensywnie rozwija swoją działalność naukową, badawczą i edukacyjną, obecnie ma podpisanych ponad 220 umów o współpracy z uczelniami na całym świecie.
Z inicjatywy UwB powstała też Sieć Uniwersytetów Pogranicza, której głównym celem jest współpraca naukowa pracowników i studentów z uczelni z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Polski.

UwB nagradzany i wyróżniany

Uniwersytet w Białymstoku od lat pnie się w górę w rankingach uczelni wyższych, zdobywa nagrody za ofertę edukacyjną dostosowaną do rynku pracy, za innowacyjność, za rozwijanie postaw przedsiębiorczych. Pozyskuje granty na inicjatywy studenckie i naukowe. Ma na swoim koncie wiele wynalazków, wykorzystywanych np. w medycynie czy budownictwie. Wykładowcy i absolwenci UwB biorą aktywny udział w życiu publicznym i doradzają najważniejszym organom samorządowym i państwowym, piastują wysokie stanowiska.


UwB z komfortowymi warunkami do nauki


W 2014 roku studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych rozpoczęli naukę w nowoczesnym Kampusie, który uważany jest za wizytówkę miasta i regionu. Składa się z czterech, połączonych ze sobą szklanymi korytarzami, budynków. Przeszklone windy, szerokie szklane korytarze, sześć auli, nowoczesne pracownie, wyposażone na miarę XXI wieku laboratoria są do dyspozycji studentów. Gmachy są energooszczędne i dźwiękochłonne, WiFi działa także na zewnątrz. Obiekt ulokowany jest niedaleko centrum miasta w zielonym otoczeniu.


UwB frontem do studentów


Na UwB działa około 80 kół naukowych i organizacji studenckich, m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Polskich, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AISEC. Studenci uczestniczą w międzyuczelnianych wymianach organizowanych w ramach programu MOST, a dzięki programowi Erasmus+ mogą wyjechać na studia za granicę.
Mają możliwość założenia firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Swoje pasje sportowe mogą rozwijać w jednej z kilku sekcji sportowych, a muzyczne w Chórze Akademickim. Przy UwB prężnie działa Biuro Karier, m.in. pośredniczące w znalezieniu pracy.

UwB to fantastyczne przyjaźnie na całe życie!!!

AKADEMIA TEATRALNA

AKADEMIA TEATRALNA

Nowoczesna sztuka lalkarska poparta doświadczeniem

zobacz więcej

im. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

WYDZIAŁ SZTUKI  LALKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej jest podstawową jednostką organizacyjną Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Wydział powstał w 1975 jako kontynuacja Studium Aktorskiego Teatru Lalek powołanego rok wcześniej przy Białostockim Teatrze Lalek. Inicjatorami szkoły lalkarskiej w Białymstoku byli: Rektor PWST im. A. Zelwerowicza w Warszawie prof. Tadeusz Łomnicki, Krzysztof Rau - dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, oraz Jan Wilkowski – jeden z najwybitniejszych lalkarzy polskich II połowy XX w. W 1980 roku, obok Wydziału Lalkarskiego, kształcącego aktorów – lalkarzy, powołano Wydział Reżyserii Teatru Lalek. Od 1990 na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku istnieją dwa kierunki: aktorstwo  i reżyseria teatru lalek.

Podczas dziewięciu lub dziesięciu semestrów nauki student przechodzi ostry trening zawodowy. W programie studiów znajdują się liczne przedmioty praktyczne oraz kurs wiedzy teoretycznej. Tok studiów wzbogacony jest o warsztaty, prowadzone przez znanych i
cenionych twórców polskich i zagranicznych (m.in. Leszek Mądzik, Agnieszka Glińska, Leszek Bzdyl, Janos Palyi, Alain Lecucq, Michael Vogel, Duda Paiva, Anna Brasinska) oraz wyjazdy na festiwale krajowe i zagraniczne.  Studenci V roku, po zaliczeniu dwóch spektakli dyplomowych i napisaniu pracy magisterskiej, uzyskują tytuł magistra sztuki.

Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku, w obszernym, secesyjnym gmachu, w którym zachowały się fragmenty dekoracji z początku XX wieku. Oprócz sal wykładowych, sal ćwiczeń aktorskich i lalkowych, pracowni teatralnych, plastycznych i muzycznych, auli, biblioteki, sali gimnastycznej, pracowni technicznych i warsztatów szkolnych, w kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego. Scena Teatru Szkolnego to nie tylko miejsce prezentacji studenckich, to także miejsce spotkań z ciekawymi zjawiskami we współczesnym świecie teatru, to scena, skierowana do młodej, aktywnej, poszukującej publiczności Białegostoku. Teatr Szkolny im. J. Wilkowskiego jest również miejscem prezentacji spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich  Lalka-Nie-Lalka, który odbywa się co dwa lata i jest obecnie jednym z najlepiej rozpoznawanych festiwali szkół lalkarskich  w Europie; bierze w nim udział średnio 18 szkół lalkarskich z 15 państw.

W ciągu 40 lat istnienia uczelnię białostocką opuściło ponad 450 absolwentów, w tym kilkudziesięciu reżyserów teatru lalek. Absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej pracują w niemal wszystkich teatrach lalek, w wielu stanowią większość w zespołach aktorskich. Aż połową polskich teatrów lalek kierują wychowankowie białostockiej Akademii Teatralnej. Wielu dyplomowanych aktorów-lalkarzy znalazło zatrudnienie w teatrach dramatycznych, radiu, telewizji, gdyż szkoła białostocka oferuje wszechstronne przygotowanie aktorskie, odpowiadające zainteresowaniom współczesnego teatru.

Uniwersytet Muzyczny

Uniwersytet Muzyczny

Tradycje profesjonalnego kształcenia muzycznego

zobacz więcej

Fryderyka Chopina

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku – jako jedna z nielicznych wyższych uczelni o profilu artystycznym makroregionu północno-wschodniej Polski – stanowi ośrodek wielu ważnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. Pierwszoplanową formą działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dla szkolnictwa artystycznego oraz ogólnokształcącego stopnia podstawowego i średniego, a także wyższego. Dodatkowa oferta edukacyjna Wydziału skierowana jest do profesjonalnych muzyków – pedagogów, czego wyrazem są organizowane regularnie od wielu lat seminaria specjalistyczne i warsztaty artystyczne, prowadzone przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy.

Działalność edukacyjna
Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Innymi formami kształcenia w UMFC są staże artystyczne, które są odpłatne, zaś ich koszty pokrywane są z wpływów uzyskanych z opłat dokonywanych przez uczestników. Pozwalają one na dalsze uzupełnianie kształcenia artystycznego w zakresie edukacji instrumentalnej i wokalnej. Studia na poszczególnych wydziałach odbywają się według planów studiów przyjętych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat Uczelni.
Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnomuzyczne i kierunkowe, jak np.: kształcenie słuchu, historia muzyki z literaturą muzyczną, formy muzyczne, fortepian, dyrygentura; przedmioty ogólne: język obcy, wychowanie fizyczne; przedmioty humanistyczne: filozofia, estetyka, historia sztuki, sztuka XX wieku, historia filmu. Zajęcia zbiorowe mają formę otwartą.

Uniwersytet przyznaje swoim absolwentom:
- tytuł zawodowy licencjata - po ukończeniu studiów I stopnia,
- tytuł zawodowy magistra sztuki z określeniem uzyskanych kwalifikacji po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny
w Białymstoku wszechstronnie kształci studentów w obranych przez nich kierunkach i specjalnościach.

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku stanowi szczególną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Posiada odrębność organizacyjną określoną regulaminem uchwalonym przez Senat UMFC.